ENG

NEDEN Büro? 

 
 

 

 

Çünkü büro, belirlenmiş özel alanlarda bilgi toplamak ve dağıtmak için çalışmaların koordine edildiği yerdir.

  

  • Büro var olan bilgiyi derler, varolmayanı üretir. 

  • Büro bilgiyi kullanıcının ihtiyacına uygun hale getirir.

  • Büro  bilginin paylaşılmasına aracılık eder.

 

 

 

 

«Hümanist Büro, kamu ve özel sektöre ait yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlara, yerel yönetimlere, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere ve şahıslara Avrupa Birliği ve uluslararası mevzuat bağlamında çocuk hakları ve insan hakları konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir.»