ENG

 

 

BÜRGE AKBULUT

1998 yılında ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini ‘kamu ve uluslararası ilişkiler’ alanında A.B.D Pittsburgh Üniversitesi’nde tamamladı. 2003 yılına kadar aynı üniversitede ‘uluslararası politik ekonomi ve sosyal kalkınma’ konularında doktora çalışmalarını sürdürdü. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde misafir akademisyen olarak ‘küresel yönetişim ve uluslararası kalkınma’ konusunda ders verdi. 2004-2010 yılları arasında UNICEF Türkiye Ofisi’nde çocuk koruma programı sorumlusu olarak çalıştı. 2010 yılında Seda Akço Bilen ile birlikte Hümanist Büro’yu kurdu.

bakbulut@humanistburo.org

 

 

«Hümanist Büro, kamu ve özel sektöre ait yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlara, yerel yönetimlere, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere ve şahıslara Avrupa Birliği ve uluslararası mevzuat bağlamında çocuk hakları ve insan hakları konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir.»