ENG

 

 

Basında Biz

Eklenme Tarihi

 

Önlem Paketi, Sabır Şevkati... (Haber 7)

17.05.2012

 

Duyarlılık Lütfen (Cumhuriyet)

11.05.2012

 

Hümanist Büro: Çocuk Haklarını İlgilendiren Konularda Her Gün Bir Haber (Sosyal Medya Haber)

06.04.2012

 

Humanist Bureau Brings Children's Rights to Public Attention in Turkey (Today's Zaman)

25.03.2012

 

Çocuk Hakları İçin Bir Kaynak (Bianet)

07.02.2012

 

 

 

«Hümanist Büro, kamu ve özel sektöre ait yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlara, yerel yönetimlere, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere ve şahıslara Avrupa Birliği ve uluslararası mevzuat bağlamında çocuk hakları ve insan hakları konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir.»