(212) 982 68 25 info@humanistburo.org

#OkulÇocuğuKorur

Her evde, çocuğun temel ihtiyaçları tam olarak sağlanamayabilir. Ama okul, tüm çocuklara psikososyal destek sağlar.

Her evde bir bilgisayar ya da bir çalışma masası olmayabilir. Ama her okulda tüm çocukların derse katılması için derslikler vardır.

Her evde işler yolunda gitmeyebilir. Çocuklar evde yalnız kalabilir, ihtiyaçları giderilemeyebilir ya da daha ciddi risklerle karşı karşıya kalabilir. Ama her okulda çocukların ihtiyaç duyduğunda destek isteyebileceği öğretmenleri vardır.

Çünkü okullar bir eğitim mekanından fazlasıdır: Okul Çocuğu Korur.

Çocuk koruma nedir?

Çocuk koruma veya çocuğun korunma hakkı denince akla ilk gelen, genellikle ihmal ve istismar mağduru çocuğu korumak için alınması gereken tedbirlerdir. Oysa çocuğun korunma hakkının özü, çocuğun ihmal ve istismara maruz kalmasının önlenmesidir. Bu nedenle, çocuk haklarını ilgilendiren ve çocuğa hizmet veren her kişi, kurum ve kuruluş çocuk koruma sisteminin önemli bir parçasıdır.

OKUL çocuğu nasıl korur?

Çocuklar, okulda sadece eğitim almazlar. Okullar çocukların kamu ile ilişki kurdukları alanlardır. Burada hem gelişimleri için gerekli psiko-sosyal desteği alırlar hem de korunmaları için gerekli gözetime sahip olurlar. Çocuk koruma sisteminin parçası olan tüm kişi ve kurumlara okullar aracılığıyla ulaşılabilir.

Okullar, güvenli alanlardır. Öğretmenlerin asli görevlerinden biri, çocukların ihmal ve istismara maruz kalma risklerini fark etmek, gerektiğinde ilgili mercilere bildirmektir.

Her okul, çocuk koruma politikası geliştirmeli ve okulla bir bağı olan herkesi; öğretmenleri, öğrencileri ve velileri bu konuda bilgilendirmelidir. Böylece çocuklar risk altındayken ihtiyaç duyduğu desteği okuldan alabileceğini bilir. Çocuklar kendilerini koruyan bir sistemin içinde güçlenir.

ÖĞRETMEN çocuğu nasıl korur?

Öğretmenlerin çocuk koruma sisteminde iki kilit rolü vardır; riskleri fark etme ve tehlikeyi bildirme.

Öğretmenler çocukların gelişimini izler, bir risk veya tehlike varsa yardım edebilecek kişi ve kurumlara haber verirler. Ailelerinin bir desteğe ihtiyacı varsa, yardım edebilecek kişi ve kurumlara durumu bildirirler. Böylece, çocuğun gelişiminin zarar görmesini ve haklarının ihlal edilmesini önlemede önemli bir rol oynarlar. Aynı zamanda da risk altındaki çocuğun korunmasını sağlarlar.

Çocuk koruma kimin görevidir?

Her çocuk, iyi koşullarda yaşama ve her tür riske ve tehlikeye karşı korunma hakkına sahiptir. Bu hakkın sağlanması, çocuğun bakım ve yetiştirilmesinden sorumlu anne-babanın görevidir. Devletin de anne-babayı bu görevini yerine getirebilmesi için desteklemesi gerekir. Her çocuğun, anne-babasının kendisine karşı yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için devletten yeterli desteği görme hakkı vardır. Bu çocuğun anne-babasının yanında korunması için önemli bir haktır.

Eğer çocuk anne-babasının yanında iken güvende değilse, ihmal ya da istismara maruz kalıyor ise, korunması için gerekli tedbirleri almak da gene devletin görevidir. Devlet, anne-babanın çocuk için tehlikeli olduğu durumlarda, çocuğu aile dışında korumak için gerekli tedbirleri almakla da yükümlüdür.

Neler ihmal veya istismar riski örneği olabilir?

 • Bilgisayar / tablet veya internet olmadığı için uzaktan eğitime katılamama
 • Uzaktan eğitimde işlenen dersleri anlayamama
 • Okullar kapalıyken uzaktan eğitimi takip edecek ilgiyi kaybetme
 • Ailenin gelirinin düşmesi yüzünden temel ihtiyaçları karşılayamama
 • Yeterli miktarda ve dengeli besine erişememe 
 • Hasta olduğu halde tıbbi bakıma erişememe
 • Kendini yalnız ve mutsuz hissetme
 • Anne-babanın hasta olması veya çalışması sebebiyle evde uzun süre tek başına veya bir başka çocukla kalma
 • İnternette çok ve gözetimsiz zaman geçirme

Bazen çocukların karşılaştıkları riskler daha ciddi olabilir…

 • Duygusal şiddete maruz kalma (aşağılanma, kıyaslanma, tehdit edilme gibi)
 • Fiziksel şiddete uğrama (tokat atma, dövme, vurma, tekme atma, yaralama gibi)
 • İnternette zorbalık, tehdit veya istismar ile karşılaşma
 • Rahatsız eden cinsel içerikli davranışlarla karşılaşma

Çocukların korunması için her okulun bir çocuk koruma politikası olmalıdır.

Okul yönetimleri çocuk koruma politikası geliştirmek için neler yapabilir?

Çocuk koruma belgesi nasıl hazırlanır?

Bilgi notumuzu okuyabilirsiniz.

Bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Follow by Email
LinkedIn
Share
Instagram