(212) 982 68 25 info@humanistburo.org

Tablo-7. Kadına Karşı Şiddet Yaygınlığı (2008, 2014)

Yaş (Yıl)Fiziksel Şiddet
(%)*
Cinsel Şiddet
(%)*
Fiziksel veya Cinsel Şiddet
(%)*
Toplam (2008)39.315.341.9
15-24 (2008)31.913.535.3
Toplam (2014)35.512.037.5
15-24 (2014) 25.49.528.1
Kaynak: ASPB Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması 2008, 2014
*Yaşamın herhangi bir döneminde şiddete uğrayanların oranı
Follow by Email
LinkedIn
Share
Instagram