ENG

Hümanist Blog

blog.humanistburo.org

 
 

 

 

Dünyada ve Türkiye'de her gün olan pek çok olay doğrudan veya dolaylı olarak çocukları etkilemektedir. Bu etki ise ancak toplumda çocuğa verilen değer ve çocukların toplumsal yaşama ve karar alma mekanizmalarına katılımları ile görünür hale gelebilmektedir.

 

Hümanist Blog'un amacı, çocuğun değeri konusunda toplumsal bakış açısında bir değişiklik yaratmak üzere çocukları doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen haberlere ve olaylara dikkat çekmektir.

 

Hümanist Blog'a ulaşmak için:

 

blog.humanistburo.org

 

 

 

 

«Hümanist Büro, kamu ve özel sektöre ait yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlara, yerel yönetimlere, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere ve şahıslara Avrupa Birliği ve uluslararası mevzuat bağlamında çocuk hakları ve insan hakları konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir.»