ENG

Danışmanlık Havuzumuz

 
 

 

Sosyal Politika ve Kalkınma:

 • Çocuk hakları ve insan hakları alanlarında kalkınma politikaları geliştirme;

 • Çocuk koruma ve çocuk adaleti alanlarında ulusal ve/veya kuruluş bazlı strateji belgesi ve eylem planı hazırlama;

 • Ulusal ve yerel uygulama planları geliştirme (erken uyarı sistemi, çocuk koruma sisteminde koordinasyon modeli, vb.).

Hukuk:

 • İnsan hakları;

 • Çocuk hakları ve çocuk adaleti;

 • Kadın hakları;

 • Sağlık hukuku.

Sosyal Hizmetler:

 • Sosyal hizmet modelleri geliştirme;

 • Sosyal çalışmacılara yönelik eğitim programları hazırlama ve uygulama.

Araştırma ve Planlama:

 • Çocuk hakları ve insan hakları alanlarında niceliksel ve niteliksel araştırma tasarlama ve uygulama;

 • Çocuk koruma, çocuk adaleti, çocuk hakları ve insan hakları konularında çocuk ve yetişkinlere yönelik eğitim programlarının analizi;

 • Çocuk koruma, çocuk adaleti ve çocuk hakları alanlarında çalışan kuruluşlar için durum analizi, planlama ve politika geliştirme.  

Psikoloji:

 • İletişim;

 • Görüşme teknikleri;

 • İletişim ve görüşme teknikleri alanlarında eğitim modelleri ve araçları geliştirme ve uygulama;

 • İhtiyaç değerlendirmesi ve risk analizi modeli geliştirme.

Psikolojik Danışmanlık:

 • Yetişkin eğitimi ve eğitici eğitimi;

 • Anne-babalar için eğitim programı geliştirme ve uygulama;

 • Yetişkinlere yönelik çocuk adaleti ve çocuk koruma alanlarında eğitim programları geliştirme ve uygulama.

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi:

 • Suça sürüklenen, özgürlüğü kısıtlanmış, madde bağımlısı ve ihmal-istismar mağduru çocukların rehabilitasyonu (terapi ve rehabilitasyon modelleri geliştirme);

 • Ceza infaz kurumları ve tedbir kuruluşlarında uygulanacak psiko-sosyal programlar geliştirme;

 • Suça sürüklenen, özgürlüğü kısıtlanmış, madde bağımlısı ve ihmal-istismar mağduru çocuklar ile çalışan profesyonellere yönelik eğitim programları geliştirme ve uygulama.

Çocuk Sağlığı:

 • İhmal ve istismar mağduru çocukların tanı, tedavi ve rehabilitasyonu (hizmet modeli geliştirme ve çalışma esaslarının oluşturulması dahil);

 • Sağlık çalışanları için eğitim programları geliştirme ve uygulama.

Adli Tıp:

 • İhmal ve istismar mağduru çocuklar ile ilgili adli tıbbi değerlendirme;

 • Adli tıbbi değerlendirme raporlarının hazırlanması;

 • Adli bilimler alanında eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması.

 

 

«Hümanist Büro, kamu ve özel sektöre ait yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlara, yerel yönetimlere, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere ve şahıslara Avrupa Birliği ve uluslararası mevzuat bağlamında çocuk hakları ve insan hakları konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir.»