ENG

 

Rapor / Görüş

Eklenme Tarihi

 

Çocuğun Cinsel İstismarı - Basına Yansıyan Vakalar 2012 (6 Ay)

01.08.2012

 

Çocuk Koruma Alanında Yürütülecek Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri İçin Bir Kılavuz

06.04.2012

 

Kadın ve Aile Bireylerinin Şiddetten Korunması Kanun Tasarı Taslağı Değerlendirme

15.12.2011

 

Çocuklara Yönelik Cinsel Suçların Önlenmesi Yasal Düzenleme Kapsam Önerisi

12.10.2011

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hakları Değerlendirmesi ve Öneriler

30.09.2011

 

Çocuklara Koruyucu Çevre Sunulmasında Belediyelerin Rol ve Sorumlulukları 

30.09.2011

 

2011 Seçim Beyannamelerinde "Çocuk" Değerlendirmesi

07.06.2011

 

2011 Seçim Beyannamelerinde "Çocuk" Karşılaştırması

07.06.2011

 

 

 

 

 

«Hümanist Büro, kamu ve özel sektöre ait yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlara, yerel yönetimlere, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere ve şahıslara Avrupa Birliği ve uluslararası mevzuat bağlamında çocuk hakları ve insan hakları konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir.»