TR

WHY Bureau? 

 
 

 

 

Because bureau is a place designated to coordinate efforts for collecting and disseminating information on specific areas.

  

  • Bureau compiles existing, generates nonexistent information.  

  • Bureau adapts information to the users’ need.

  • Bureau acts as a mediator in knowledge sharing.

 

 

 

 

«Hümanist Büro, kamu ve özel sektöre ait yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlara, yerel yönetimlere, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere ve şahıslara Avrupa Birliği ve uluslararası mevzuat bağlamında çocuk hakları ve insan hakları konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir.»