TR

 

 

Humanist Bureau provides consultancy services on child rights and human rights for public, private, national and international institutions, local governments, universities, civil society organizations, political parties, and individuals within the framework of European Union and international legislation in the following fields:

   International Knowledge and Experience Sharing
   
   Research & Analysis
   
   Development & Implementation of Training Programmes
   
   Meeting Planning & Organization
   
   Policy Development
   
   Project Development and Implementation
   
   Monitoring & Evaluation

 

«Hümanist Büro, kamu ve özel sektöre ait yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlara, yerel yönetimlere, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere ve şahıslara Avrupa Birliği ve uluslararası mevzuat bağlamında çocuk hakları ve insan hakları konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir.»