TR

Our Mission

 "The human being is alterable and able to alter."

Bertolt Brecht

"FREEDOM, JUSTICE and PEACE"

 

 

 

 

Taking its power from the ability of alterable human beings to alter, the mission of Humanist Bureau is to strengthen the policies and practices that would guarantee the full realization of rights, contributing to the establishment of a world of freedom, justice and peace for all living species.  

 

 

 

"All human beings are born free and equal in dignity and rights.They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood." 

The Universal Declaration of Human Rights (Art. 1)
 
   
"Recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world..."
 
UN Convention on the Rights of the Child

 

 

 

«Hümanist Büro, kamu ve özel sektöre ait yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlara, yerel yönetimlere, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere ve şahıslara Avrupa Birliği ve uluslararası mevzuat bağlamında çocuk hakları ve insan hakları konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir.»